VAR afgeschaft - Werken met modelovereenkomsten


De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd: De aloude VAR-verklaring  wordt met ingang van 1 mei 2016 afgeschaft.  Opdrachtgevers die zeker willen zijn dat zij geen belasting en premies hoeven inhouden, kunnen gebruik maken van door de Belastingdienst op te stellen modelovereenkomsten.

Het is ook mogelijk om eigen overeenkomsten door de Belastingdienst te laten beoordelen. Als gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde (model)overeenkomst, dan is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffingen. Hij en zijn opdrachtnemer moeten zich wel strikt houden aan de bepalingen van de overeenkomst.

De Belastingdienst heeft nog geen modellen gepubliceerd. Het is nu al wel mogelijk om overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De doorlooptijd is zes weken.

Voorbeeldovereenkomsten per sector

De Beschikking Geen Loonheffing (BGL) ontmoette zowel vanuit de politiek als vanuit het veld veel kritiek. Dat voorstel heeft de staatssecretaris dan ook ingetrokken. In de nieuwe situatie per 1 mei 2016 gaat de Belastingdienst werken met voorbeeldovereenkomsten per sector. Er moeten tientallen van die sectorale en een paar algemene overeenkomsten op de site van de fiscus komen. Zzp'ers en bedrijven kunnen die gebruiken en invullen.

Maakt u als opdrachtnemer samen met uw opdrachtgever gebruik van zo'n model uit uw sector dan kunt u vrijwel direct na het ondertekenen van de overeenkomst aan het werk. U kunt als opdrachtgever natuurlijk ook zelf voor uw opdrachtnemer(s) een eigen overeenkomst opstellen. Bij goedkeuring door de fiscus  kunt u die dan steeds weer opnieuw gebruiken.

Belangrijk verschil
Een belangrijk verschil tussen de VAR en het werken met modellen is de aansprakelijkheid voor loonheffingen en premies. Onder het regime van de VAR was de opdrachtnemer verantwoordelijk als de arbeidsrelatie achteraf bezien een loondienstbetrekking bleek te zijn. Dan hád de opdrachtgever dus de bijbehorende premies moeten betalen, maar daar draaide de opdrachtnemer voor op. In dit laatste voorstel worden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer samen verantwoordelijk. 

Neem contact met ons op voor advies
Wilt u als opdrachtgever of opdrachtnemer advies hebben bij het werken met een modelcontract, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u adviseren over de juiste aanpak en het beperken van de risico's voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.  

T. 0655331513


Terug naar HOME