Erfrecht/Estateplanning en Levenstestament

Veel mensen hebben geen testament. Toch willen ze hun zaakjes goed geregeld hebben, niet alleen voor als ze er niet meer zijn, maar ook als ze bij leven (bijvoorbeeld vanwege dementie) niet meer in staat zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen.
 

Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap, met name wanneer één van de huwelijkspartners overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet is geregeld. Maar door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia is het voor  velen van ons onduidelijk hoe het erfrecht tegenwoordig in elkaar steekt.


Levenstestament

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? Als u dus niet meer zelf uw wil kunt bepalen. Bijvoorbeeld via het ondertekenen van een notariële akte van de notaris voor de verkoop van uw huis. Stel u moet worden geopereerd en het is uiterst onzeker hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u bent voor langere tijd in het buitenland.

Raakt u op leeftijd dan is de kans groot dat u afhankelijk wordt van anderen. Voor bijvoorbeeld huishoudelijk werk, uw verzorging of uw financiële zaken.
 

In al die situaties is het goed erover na te denken wie uw financiële belangen en medische wensen gaat behartigen als u dit zelf niet meer kunt. Dat moet wel iemand zijn die uw vertrouwen volledig geniet.

In een levenstestament kunt u uw wensen en behoeften laten vastleggen als u nog in staat bent uw wil kenbaar te maken. Op een moment dat u nog wilsbekwaam bent. 


Testament
Regelt u niets in een testament, dan betalen uw erfgenamen vaak veel te veel erfbelasting. Is uw partner wilsonbekwaam geworden en wilt u uw huis verkopen? Als u daarover niets heeft vastgelegd krijgt u te maken met een heel traject via de kantonrechter. In een toch al verdrietige situatie zorgt dat voor veel rompslomp en hoge kosten. U kunt dit voorkomen door zowel een testament als een levenstestament op te laten stellen.Estate planning
Estate planning is de Engelse term voor nalatenschapsplanning. Het betekent dat u maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat ergenamen zo min mogelijk erfbelasting betalen over de erfenis. Voor wie?
Estate Planning is in beginsel van belang voor iedereen (particulieren) die geld en goederen bezit en zelf zijn of haar nalatenschap wil regelen. Hoe groter uw vermogen, des te groter het belang van estate planning. Met een eigen woning met overwaarde en een spaarrekening kunt u met estateplanning al veel besparing van erfbelasting bereiken. 
 

Heeft u een eigen bedrijf en wilt u dat het bedrijf na uw overlijden wordt voort, dan is estateplanning absoluut noodzakelijk.  Voorbeelden van de voordelen
- Besparen van erfbelasting en schenkbelasting;
- Zelf bepalen (via een testament) aan wie en wanneer u uw vermogen overdraagt en onder welke voorwaarden;
- Uw nabestaanden zonder financiële zorgen achterlaten;
- Het goed regelen van de afwikkeling van uw erfenis via een testamentair - executeur;
- Niet in de juridische problemen komen als uw partner wilsonbekwaam wordt (bijvoorbeeld door dementie)
- Heeft u een onderneming: zorgen voor de continuiteit van uw onderneming als u er niet meer bent.Behoefte aan een goed advies?
Heeft u behoefte aan goed advies over het levenstestament, erfrecht (testament) en estateplanning?


Bel ons voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek bij ons op kantoor: 

T. 035 6 83 65 43 / 06 55 33 15 13 

Terug naar Home