Voorbeelden van adviesvragen

 

 

Advisering en begeleiding van werkgevers en opdrachtnemers/werknemers op onder meer de volgende gebieden:


Arbeidsrecht

- Arbeidsovereenkomsten

- Arbeidsrechtelijke gevolgen van een bedrijfsovername

- Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

- Medezeggenschap

- Beloning en arbeidsvoorwaarden

- Reorganisatie

- Arbeidsconflicten

- Verstoorde arbeidsrelaties

- Individueel en Collectief ontslag

- Arbeidsongeschiktheid

- Loonvorderingen

- Schadevergoeding

 

Ondernemingsrecht

- Beoordeling en begeleiding aandelentransacties (aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, etc.)
- Arbeidsovereenkomst of Overeenkomst van Opdracht? FIscale risico's en gevolgen.
 

 

De leveringsvoorwaarden van de beroepsorganisatie van Bedrijfsjuridische adviseurs (NEVOA) zijn van toepassing


Terug naar BUREAU