Ontslagen? Wat kan een werknemer doen?

 

Stel een werknemer wordt geconfronteerd met een ontslagprocedure. Bijvoorbeeld na toestemming van het UWV, na ontbinding door de Kantonrechter of op voorstel van de werkgever. Wat kan een werknemer in zo’n situatie doen?


Door drs. J.B. Mulder, adviseur Arbeidsrecht

Ontslag aanvechten

Relatief veel werknemers worden in economisch mindere tijden geconfronteerd met een ontslagprocedure. Wil een werknemer heel graag zijn baan behouden, dan bestaat onder het nieuwe ontslagrecht de mogelijkheid om een voorgenomen ontslag aan te vechten. Een besluit van het UWV kan binnen een daarvoor geldende wettelijke termijn worden aangevochten bij de Kantonrechter. En een uitspraak van de Kantonrechter bij het Gerechtshof en daarna nog bij de Hoge Raad (in cassatie). In het huidige ontslagrecht is tot 1 juli 2015 geen beroep mogelijk tegen een verleende ontslag­vergunning door het UWV. En ook niet tegen een uitspraak van de kantonrechter. Dat gaat dus per 1 juli van dit jaar veranderen.

Opzeggen met instemming van de werknemer
Wil een werknemer wel van zijn of haar baan af. Bijvoorbeeld omdat de baan of de werkgever niet bevalt of om een andere reden?  Onder de Wet Werk en Zekerheid  is er een nieuwe vorm van beëindiging arbeidsovereenkomst bijgekomen. Namelijk ‘opzegging met instemming van de werknemer’. Als een werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst  zonder vooraf toestemming van UWV onder het nieuwe ontslagrecht voortaan rechtsgeldig opzeggen. Wel is (ook dan) een redelijke ontslaggrond nodig.


Bedenktijd van twee weken
Krijgt de werknemer later spijt van zijn instemming dan geldt nog een bedenktijd van veertien dagen waarbinnen de werknemer op zijn instemming kan terugkomen. Eventueel zonder opgave van reden. De werkgever is verplicht om de werknemer schriftelijk te wijzen op die termijn van veertien dagen bedenktijd. Als de werknemer terugkomt op zijn instemming, is de arbeidsovereenkomst niet beëindigd.
 
Raadpleeg een deskundig jurist
Tot slot is het van groot  belang dat een werknemer verstandig en weloverwogen reageert op een aankondiging van een voorgenomen ontslag. Neem daarom altijd zo snel mogelijk een deskundig jurist in de arm. Om uw belangen zo goed mogelijk te laten behartigen. Het gaat tenslotte om één van de belangrijkste dingen in uw leven: uw baan!

Terug naar HOME