Wijzigingen voor het Proeftijdbeding

 

Vanaf 1 januari 2015 mag u als werkgever geen proeftijd meer opnemen in uw arbeidsovereenkomst die u met uw werknemer wilt aangaan voor een periode van zes maanden of korter. Doet u dat toch, dan is die bepaling nietig.

 

Let op de maximale proeftijd:

Een maand voor een arbeidsovereenkomst aangegaan voor een periode langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar. Deze termijn kan bij CAO verlengd worden tot maximaal 2 maanden.

Maximaal twee maanden voor een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer of voor onbepaalde tijd.

Wanneer voor een werkgever een andere proeftijd wordt afgesproken dan voor de werknemer, is het proeftijdbeding nietig.

 


Overgangsrecht

Het overgangsrecht geldt voor arbeidscontracten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2015.

Let op! Het moment van aangaan is het moment van ondertekenen door partijen.

 

Voorbeeld: u gaat een arbeidsovereenkomst aan op 31 december 2014 en deze arbeidsovereenkomst gaat in per 1 februari 2015. Deze arbeidsovereenkomst valt onder het overgangsrecht, waarbij gemaakte afspraken ook na 1 januari 2015 in stand blijven, als ze maar zijn gemaakt en in een contract zijn vastgelegd vóór of op 31 december 2014.

 

Juridisch advies en begeleiding nodig?
Heeft u juridisch advies nodig en/of juridische begeleiding bij het opstellen van arbeidscontracten? Of heeft u een andere adviesvraag op het gebied van HRM? Bel ons voor het maken van een afspraak: T. 035 6421052.


Terug naar HOME