Een Levenstestament: Wat komt daarbij kijken?


Een levenstestament is een algemene volmacht die u in uw levenstestament geeft aan degenen die voor u belangrijke beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. 
 

U kunt tijdelijk of blijvend belemmerd zijn in uw geestelijke of lichamelijke vermogens waardoor u niet langer wilsbekwaam meer bent. Denk aan een hersenbloeding, dementie of een ongeluk waardoor u in coma raakt. 


Ondertussen gaan uw financiële zaken gewoon door: rekeningen, uw belastingaangiften, uw bankzaken en de hypotheek van uw woning. En keert u niet meer terug naar uw woning, dan moet uw woning worden verkocht. Daarvoor is een handtekening nodig bij de notaris voor de transportakte en de juridische levering van uw woning aan de kopende partij. 


Met een algemene volmacht in een levenstestament geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen waar dat maar nodig is. Uw gevolmachtigden kunnen zeer belangrijke en vergaande beslissingen nemen. Met soms verstrekkende gevolgen voor uzelf en uw vermogen. 


Juridische aspecten van een levenstestament
Een levenstestament of volmacht moet voldoen aan verschillende juridische voorwaarden. Zo mag een algemene volmacht geen bepalingen bevatten die ervoor zorgen dat de gevolmachtigde zijn taken niet kan uitvoeren.

Het moment van ingaan van de volmacht kunt u zelf bepalen: direct na ondertekening van uw levenstestament of pas na een medische verklaring van een arts met betrekking tot uw wilsbekwaamheid. Belangrijk is dat de voorwaarden die aan de volmacht worden gekoppeld in de praktijk goed werken. 
 


Behoefte aan een goed juridisch advies?
Heeft u behoefte aan juridisch advies over dit onderwerp of over een ander erfrechtelijke onderwerp? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. T. 035 6421052 

Terug naar HOME