Concurrentiebeding wordt eerder uitzondering

Het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, tenzij de werkgever, in verhouding tot het te beschermen belang van de werknemer, onbillijk wordt benadeeld. Een en ander geldt overigens niet voor het afsluiten of voortzetten van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 

 

Wat gaat er veranderen?

Geen concurrentiebeding dus in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Die belangen van de werkgever moeten dan wel schriftelijk worden gemotiveerd bij het aangaan van het beding. Dit kan in de arbeidsovereenkomst zelf of in een bijlage. Deze belangen moeten aan het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds aan de orde zijn. 

 

Zwaarwegende belangen

Wanneer is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dat zal niet altijd even duidelijk zijn. Maar denkt u aan de bescherming van bedrijfsgeheimen of het voorkomen van het wegnemen van uw klanten door uw ex-werknemer. Een en ander afhankelijk van de aard van de functie en van uw bedrijf zelf.

 

Overgangsrecht

Het recht tot 1 januari 2015 blijft gelden voor reeds bestaande arbeidsovereenkomsten waarin een concurrentiebeding is opgenomen. Wilt u nog een arbeidscontract voor bepaalde tijd afsluiten inclusief een concurreniebeding zonder een daarbij behorende motiveringsplicht, dan kunt u dat het best nog doen voor of op 31 december 2014. Het maakt daarbij niet uit of de ingangsdatum van deze overeenkomst voor of na 1 januari 2015 is gelegen.

 

Werk aan de winkel

Vanaf 1 januari 2015 moet u als werkgevers voor iedere functie waarbij u een concurrentiebeding wilt opnemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd beoordelen welke bedrijfs- of dienstbelangen u wilt beschermen. Daarbij moet uw onderbouwing zo specifiek en gemotiveerd mogelijk zijn en ook schriftelijke goed geformuleerd. Des te groter is dan de kans dat uw concurrentiebeding daadwerkelijk stand houdt bij de rechter. Een standaardmotivering zal u waarschijnlijk niet verder brengen.

Juridisch advies en hulp nodig?
Wilt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten inclusief een concurrentiebeding, bel ons dan voor het maken van een afspraak. De belangen van een arbeidsovereenkomst zijn te groot om een en ander zelf te regelen. T. 035 6421052.

Terug naar HOME