Handhaving gedragsregels Personeel

 

Bedrijfsregels zijn er om te worden nageleefd. Soms is een bestraffing van uw personeel de enige manier om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. U kunt als werkgever uw werknemers sancties opleggen. Die bevoegdheid is in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in de CAO opgenomen. Leg als werkgever in elk arbeidscontract vast dat werknemer zich goed dient te gedragen. Wat zijn mijn mogelijkheden?


Mogelijkheid 1
De Waarschuwing


U geeft aan dat herhaling niet wordt getolereerd en het feit van de waarschuwing wordt schriftelijk neergelegd in het dossier van de werknemer.

Mogelijkheid 2

Een Berisping
 

Een zwaardere vorm van waarschuwing met een officieel karakter. Openbaar of niet openbaar. Bij een openbare berisping wordt de werknemer als voorbeeld gebruikt om te laten zien dat tolerantie van de overtreding niet aan de orde is.

Mogelijkheid 3

Overplaatsing


Overplaatsing is in de regel een sanctie waarmee werknemer gedwongen is in te stemmen omdat het alternatief in veel gevallen ontslag op staande voet is.

 

Mogelijkheid 4
Geen loonsverhoging of promotie


Leeft een werknemer de regels niet na dan is dit een onderwerp voor een functionering- en beoordelingsgesprek. Geen loonsverhoging of onthouding van promotie stemt u af met de geldende regels in uw cao.
 

Mogelijkheid 5
Intrekken voorzieningen/extra’s


Bepaalde faclititeiten kunt u intrekken, zoals een vergoeding van iets die u niet perse hoeft te betalen als werkgever. Intrekken als sanctie kan echter niet eenzijdig als deze voorzieninge in het arbeidscontract van de werknemer staat.

 

Overige mogelijkheden

Overige mogelijkheden zijn: functieverlaging, vermindering vakantiedagen, schorsing met of zonder behoud van loon of een boete.

Wilt u meer weten over deze sancties en de arbeidsrechtelijke aspecten ervan? Bel ons voor een afspraak: T 035 6421052

Terug naar de Artikelen