De transitievergoeding als nieuwe ontslagvergoeding
 

Als een werknemer wordt ontslagen, heeft deze in beginsel recht op een ontslagvergoeding. Na 1 juli van dit jaar zijn vanwege het gewijzigde ontslagrecht nieuwe wettelijke bepalingen van kracht. Enige rekenkunst voor het bepalen van de nieuwe ontslagvergoeding is dan zeker geen overbodige luxe.

Wil een werkgever een tijdelijke of vaste werknemer ontslaan die minimaal twee jaar in dienst is, dan moet de werkgever een zogenoemde transitievergoeding betalen. Zodat de werknemer de kosten van (om)scholing of outplacement kan betalen. Denk aan een bedrag tot € 75.000 en bij een brutosalaris van de werknemer boven dit bedrag een vergoeding van maximaal een bruto jaarsalaris.

 

Voor de werkgever vraagt het berekenen van een transitievergoeding enige rekenvaardigheid en het juist toepassen van verschillende wettelijke bepalingen:

- De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris over (hele) periodes van zes maanden loondienst. Per gewerkt half dienstjaar heeft een ontslagen werknemer in beginsel recht op een zesde maandsalaris. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat een medewerker bij de werkgever in dienst is geweest.

- Heeft een medewerker tien jaar of langer bij een werkgever gewerkt, dan heeft deze vanaf het tiende dienstjaar recht op een vergoeding van een kwart maandsalaris per half dienstjaar.

 

- De volgende overgangsregeling geldt tot 2020: Is de werknemer vijftig jaar of ouder en heeft hij tien jaar of langer in de laatste functie gewerkt, dan heeft deze werknemer voor elk half dienstjaar recht op een half maandsalaris per elk half dienstjaar. Bij bedrijven tot vijfentwintig werknemers worden de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet meegeteld.

Het berekenen van een ontslagvergoeding kan in sommige gevallen dus behoorlijk ingewikkeld zijn. Een werkgever hoeft overigens niet in alle ontslaggevallen een transitievergoeding te betalen. Bijvoorbeeld niet als een werknemer korter dan twee jaar in dienst is geweest. En ook niet bij ontslag op staande voet. Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan de werkgever of aan de werknemer, dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding. 

Terug naar HOME