Leg de voogdij van je kinderen vast in een Testament
 

Mocht zowel jij als je partner komen te overlijden, dan wil je dat je kinderen goed achterblijven. Zijn  je kinderen minderjarig (nog geen 18), zal er een voogd over hen worden benoemd. Regel je niet via een testament wie dat wordt, dan bepaalt de rechter wat er met je kinderen gebeurt.

Alternatieve route
Behalve via een testament de voogdij bepalen, is dat ook mogelijk via het gezagsregister van de rechtbank. Via een modelformulier kan je voor elk kind bij het gezagsregister een voogd benoemen. Bedenk wel dat de voogdijbenoeming via een aantekening in het gezagsregister openbaar is. Dus iedereen kan dat inzien. Een voogdijbenoeming via de notaris blijft echter altijd geheim.  Tot het moment waarop jouw testament, na je overlijden, geopend wordt.

Behoefte aan goed advies?
Willen jullie een goede samenlevingsovereenkomst en goede testamenten laten opstellen? Neem dan contact met ons op voor een goed advies en goede begeleiding richting de notaris. 

T. 035 6 83 65 43

Terug naar Homepage