Arbeidsrecht


De Juridische advisering en begeleiding van Groenendaal op het gebied van arbeidsrecht bevat onder meer de volgende adviesonderwerpen (opsomming geeft een indicatie maar is niet uitputtend)

Arbeidsovereenkomsten
Advisering en begeleiding bij het aangaan van een arbeidscontract

Ontslag
Ontslagbegeleiding, zowel voor de werkgever als de werknemer

Arbeidsongeschiktheid
Juridische begeleiding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer

Juridische aspecten van personeelsbeleid
Advisering bij het tot stand komen van een Personeelsreglement, advisering over instructierecht werkgever, enzovoort.

ZZP' ers en Modelcontracten
Advisering en begeleiding opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het werken met Modelcontracten (opvolger van de VAR) vanwege de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 

De Ondernemingsraad /Personeelsvertegenwoordiging
Adviseren en begeleiding van de werkzaamheden van een OR of PV


 

 

Behoefte aan een arbeidsrechtelijk advies?
Heeft u behoefte aan juridisch advies over een van deze onderwerpen of over een ander arbeidsrechtelijk onderwerp?

Bel voor een gratis eerste adviesgesprek: T. 035 6421052 / 06 55331513 

Terug naar HOME